tremble

tremble

s. m. ARTES GRÁFICAS Filete o lámina metálica ondulada que se usa en tipografía.