transfretar

transfretar

 
tr. Pasar [el mar].
intr. Extenderse, dilatarse.