tituladora

tituladora

s. f. ARTES GRÁFICAS Aparato de fotocomposición para títulos o textos cortos.