sepultador

sepultador, a

adj./ s. Que sepulta.

sepultador, -ra

 
adj.-s. Que sepulta.