seguidero

seguidero

s. m. ARTES GRÁFICAS Regla o pauta para escribir usa un seguidero para no torcerse al escribir. seguidor

seguidero

 
m. Regla o pauta para escribir.