sabalero

sabalero, a

s. PESCA Pescador de sábalos.