Ejemplos ?
Traducció: Conversió del text en llengua de sortida (origen) a la llengua d'arribada (destí). Revisió: Comprovació de la traducció comparant-la amb el text d'origen.
Aquesta norma, per tant, exigeix que el proveïdor de serveis de traducció disposi d'un procediment documentat per a la gestió de projectes de traducció i descriu les diferents fases de la gestió de projectes, des del control i supervisió del procés de preparació (planificació de la comanda, pressupostos, documentació prèvia) fins al procés de validació per a l'entrega final al client (revisió, correcció de concepte, tancament de la comanda).
El procés de traducció queda dividit en cinc fases: 1.Planificació de la comanda 2.Traducció 3.Revisió 4.Correcció de concepte (si s'escau) 5.Validació final del projecte Cal destacar que cada part del procés de traducció és una fase més d'aquest procés.
Apuntes sobre la Ley de 1951", in: Federico Fernández-Crehuet / António Hespanha (Hg.), Franquismus und Salazarismus, Legitimation durch Diktatur?, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 295-316 2011 - "La dictadura franquista: estat d'excepció permanent?" In: AAVV, La repressió franquista i la revisió jurídica de les dictadures, Barcelona, Memorial Democràtic, 221-234.
Aquestes competències professionals queden completament descrites en el gruix de la norma. Perquè un servei es consideri conforme a la norma UNE-EN 15038:2006 ha d'incloure com a mínim, traducció i revisió.
Ingesta de plantas potencialmente mortales. Jano: Medicina y humanidades 1651: 32, ISSN 0210-220X 1992. Revisió biosistemàtica del gènere Delphinium L.
También firmado se conoce un tríptico de Santa Catalina en colección particular y se le atribuye el retablo de los Gozos de María de la parroquial de Cabacés. Ruiz i Quesada, Francesc, «Revisió del catàleg artístic dels Ortoneda, a partir d'un retaule de Cabra», Retabulum.
El temps i la campana (2014-2015) Gagaku (2007-2008) Escenas de viento (2007-2008) Escenas de Pájaros (2004-2006) 3 nocturns (2001) Música del no ésser (2008-2010) Sol de primavera (2009) Vent transparent (2008-revisió...
XVIII Barcelona: Tritó 2002 Francesc Mariner. Revisió i estudi de Martin Voortman Obres per a clave Barcelona: Tritó, 1997 Francesc Mariner.
Una revisió sobre les ocupacions no prehistòriques dels Closos de Can Gaià (en catalán), en II Jornades d'estudis locals de Felanitx (Mallorca), pp.
Correcció de concepte: Comprovació del llenguatge d'especialitat. Correcció de proves: correcció i revisió de galerades abans d'anar a impremta.
Catàleg d'elements d'interés artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic del terme municipal d'Inca. Revisió realitzada per.