reputante

reputante

adj. Que reputa o da reputación.