refugi

Búsquedas relacionadas con refugi: refugia, refugio
Traducciones

refugi

refuge
Ejemplos ?
Bases pel Pla Estratègic del Memorial Democràtic (2011-2015)” (Generalitat de Catalunya 2007-2008), “Quan plovien bombes” (Ayuntamiento de Barcelona - Museo de Historia de Cataluña, 2006-2007), “Quan el refugi era el subsòl” (Generalitat de Catalunya, 2008),“La memòria dels bombardeigs” (Ayuntamiento de Granollers, 2009).
Teatre ARTENBRUT 1998 Amistat, pieza breve representada por la Compañía Pannik dentro del espectáculo “Amor a mort”. Teatro café Llantiol, 1998. En el refugi de la foscor. Puesta en escena de un texto dramático para radio.
Esta estrofa se puede relacionar con las “Apologías de la llengua” de Josep Pau Ballot i Torres, y también con la frase de Manuel Milà i Fontanals en su primer discurso de los Juegos Florales: Fem-li un refugi a la llengua, almenys fem-li un recer per recordar-la.
"Muḥammad b. ʿAbd Allāh Ḥassān".!-- Maxamed no tenia bones relacions amb el sultà Boqor Cismaan (Bokor Osman Mahmud) de Majeerteen després del fracàs del matrimoni projectat amb la seva filla Qaali, però li va enviar un missatge demanant ajut; però els italians, pressionats pels britànics, van obligar a Boqor a no donar cap ajut ni refugi als dervixos.
Menjàveu amb plat de foc i cullera de fusta. Sa vida franciscana fou pacífica, trobà a Escormalbou el port de refugi. He preguntat a les parets rústiques del convent, quin fou el dolor seu; a les parets en runa del santuari, quines foren ses pregàries.
Grup de Defensa de la Vall d'Hormoier, 1991. CORTADELLAS, Xavier y PUJADÓ, Judit: Els pobles perduts; MARTÍN, Miquel: «El refugi de la utopia», págs.
1967: Galería Rubistein (Mar del Plata). 1967: Galería El Mensú (Mar del Plata). 1968: Refugi D'Art, Barcelona, España. 1968: hotel Apolo Galery (en Kampala, Uganda).