quemasangres

quemasangres

 
adj.-com. Díc. de la persona proclive a exasperar a otra.