proxenético

(redireccionado de proxenética)

proxenético, a

adj. Del proxeneta.