pantalgia

Traducciones

pan·tal·gi·a

f. pantalgia, pain throughout all the body.