pambazo

pambazo

s. m. Urug. COCINA Pan achatado y redondo.