neumato-

neumato-

pref. Componente de palabra procedente del gr. pneumatos, que significa aire, viento neumatosis .

neumato-

 
V. neumat-.