mnemónica o nemónica

mnemónica o nemónica

 
f. Mnemotecnia.