lusitánico

lusitánico, a

adj. De Lusitania o de los lusitanos.