libán

libán

(Del cat. llibant.)
s. m. Soga de esparto.