laparocele

Traducciones

lap·a·ro·cele

m. laparocele, abdominal hernia.