idiopatico

Traducciones

idiopático-a

1. a. rel. to idiopathy;
2. of a spontaneous nature;
3.
aldosteronismo ______ aldosteronism;
fibrosis pulmonar ______ pulmonary fibrosis;
estenosis subglótica ______ subglottic stenosis;
hipercalcemia ___ de los niños___ hypercalcemia of children;
neuralgia ______ neuralgia.
Spanish-English Medical Dictionary © Farlex 2012