fagocitario

(redireccionado de fagocitarios)

fagocitario, a

adj. BIOLOGÍA De los fagocitos.
Gran Diccionario de la Lengua Española © 2022 Larousse Editorial, S.L.
Traducciones

fagocitario

fagocitario

fagocitario-a

, fagocítico-a
a. phagocytic, rel. to phagocytes.
Spanish-English Medical Dictionary © Farlex 2012