espiro-

espiro-

pref. Componente de palabra procedente del gr. speira, que significa espiral espiroqueta.