epitalamo

Búsquedas relacionadas con epitalamo: epitalamio, hipotalamo
Traducciones

epitálamo

m. epithalamus, the uppermost portion of the diencephalon.