epidemial

epidemial

 
adj. Relativo a la epidemia.