di- o dia-

di- o dia-

 
Prefijos procedentes del gr. diá, a través. En español denota separación: diacrítico; a través de: dieléctrico; entre: diatónico; con: dialtea.