di- o dia-

di- o dia-

 
Prefijos procedentes del gr. diá, a través. En español denota separación: diacrítico; a través de: dieléctrico; entre: diatónico; con: dialtea.
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.