diástilo

diástilo, a

(Del lat. diastylos < gr. diastylos < dia, a distancia + stylos, columna.)
adj. ARQUITECTURA Se aplica al edificio o monumento cuyas columnas están separadas entre sí por tres diámetros o seis módulos.