convertido en zona peatonal

Búsquedas relacionadas con convertido en zona peatonal: calle peatonal
Traducciones

convertido en zona peatonal

změněný na pěší zónu

convertido en zona peatonal

forbeholdt fodgængere

convertido en zona peatonal

in eine Fußgängerzone umwandeln

convertido en zona peatonal

πεζοδρομημένος

convertido en zona peatonal

pedestrianized

convertido en zona peatonal

kävelyalueeksi muutettu

convertido en zona peatonal

piétonnier

convertido en zona peatonal

pretvoren u pješačku zonu

convertido en zona peatonal

per pedoni

convertido en zona peatonal

歩行者専用になった

convertido en zona peatonal

보행자 전용의

convertido en zona peatonal

verkeersvrij

convertido en zona peatonal

gjort om til gågate

convertido en zona peatonal

zamknięty dla ruchu kołowego

convertido en zona peatonal

convertido em calçadão, pedonal

convertido en zona peatonal

пешеходный

convertido en zona peatonal

omgjord till gågata

convertido en zona peatonal

ที่สำหรับคนเดินโดยไม่มีรถ

convertido en zona peatonal

yayalara ayrılmış

convertido en zona peatonal

chỉ dành cho người đi bộ

convertido en zona peatonal

行人专用区的