Ejemplos ?
Tradició i modernitat a la Barcelona del canvi de segle, 1878-1912 Del 08/03/2002 al 09/06/2002 Cent anys d'escola a Barcelona. Acció Municipal i popular (1900-2003) Del 17/12/2003 al 22/02/2004 La condició humana.
Mirada líquida dentro de Tancat per vacances (colectiva, con Sebastià Alzamora, Lluís Calvo, Miquel de Palol, Andreu Martín, Isabel Olesti, Eva Piquer, Maria Mercè Roca, Care Santos y Lluís Maria Todó) - Ed. Columna, 2003. La síndrome del conill blanc dentro de Condició de mare - Ed. Ara llibres, 2004.
2007-2008: Amb el cor a la mà en Canal Nou. 2007-2008: Condició Femenina (colaboradora): Canal Català. 2007-2008 Gent de Tárrega en Canal Nou.
En marzo de 2007 se incorpora al programa Condició Femenina de Canal Català TV donde ejerce como colaboradora hasta junio de 2008.
Se decidió crear este nuevo proyecto de televisión peruana humorístico, ya que Carlos Álvarez había renunciado el programa anterior del canal Frecuencia Latina, que es El especial del humor, por el problema que aconteció con el presentador Carlos Carlín: este no se sentía cómodo con la parodia que realizaba Álvarez sobre él y condició su permanencia en la casa televisora.
En la feble condició del seu femení sexe, va meréixer els elogis i les lloances dels barons de més seny; puix que, castigada i venjada la pèrdida i tirana mort del seu marit, va redinir el reialisme se Xipre per al seu fill de la vexació injusta amb la qual el seu oncle l'afligia amb guerres cruels.
También se tiene constancia de la existencia de un muro de fortificación de la población según se desprende: «Lo señor Marqués ab la dita carta de gràcia mana que ço que procehia pagar al consell de Teulada en lo dit do de XX mil florins, convertesquen en la obra del mur ordenada sots certa condició...» y en otra página del mismo documento se indica que «les dites obres foren acomplides segons que erean obligats».
Entre los años 2007 y 2008 presenta el programa “Zapping de Zapping” en 8tv y paralelamente colabora en el programa “Condició Femenina" en Canal Català.