cilindroaxil

cilindroaxil

 
adj. Relativo a un cilindroeje.