chusmear

chusmear

v. intr. Argent. Chismear, husmear.