censido

censido, a

adj. DERECHO Que está gravado con censo.