Yakumo Koizumi

Koizumi, Yakumo

 
V. Hearn, Lafcadio.