Wutongqiao

Wutongqiao (Wut'ungch'iao)

 
C. del SO de China, prov. de Sichuan; 199 100 h.