Territorio Francés de los Afars e Issas

(redireccionado de Territoire Français des Afars et des Issas)

Afars e Issas, Territorio Francés de los (Territoire Français des Afars et des Issas)

 
Ant. territorio francés de ultramar. (V. Djibuti, República de.)