Salop

Salop

 
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
Ejemplos ?
l general Evan Lloyd fue un oficial del Ejército Británico que sirvió a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX actuando en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en las Indias Occidentales, Invasiones Inglesas al Río de la Plata e India. Sir Evan Lloyd nació en Ferney Hall, Shropshire (Salop), Inglaterra, en 1768.
Shropshire (abreviado Salop o Shrops.) es una autoridad unitaria en el centro de Inglaterra, en el Reino Unido. Su capital es Shrewsbury.
(1990) (Movietrailer Channel: GMA-7 Movies To Watch) Tangga and Chos: Beauty Secret Agents (1990) Naughty Boys (1990) Hindi ka na sisikatan ng araw (Kapag puno na ang salop part III) (1990) Baril Ko Ang Uusig!
Ernesto Boy Ibanez: Tirtir Gang (1988) Enteng, the Dragon (1988) Puso sa puso (1988) Afuang, Bounty Hunter (1988) Nasaan ka inay (1988) Ibulong mo sa Diyos (1988) Lord, bakit ako pa? (1988) Baleleng at ang ginto sirena (1988) Kapag puno na ang salop (1987) Lumuhod ka sa lupa!
ang laban (1990) Kung tapos na ang kailanman (1990) Trese (1990) Galit sa mundo (1989) Ako ang Batas:General Tomas Karingal (1989) Handa na ang hukay mo, Calida (1989) Hukom 45 (1989) Kahit Iputok mo Walang Api (1989) (Produced by Diamond Films) - His Starting Action Movie Kung maibabalik ko lang (1989) Ako ang huhusga (Kapag puno na ang salop part II) (1989) Ang Pumatay ng dahil sa iyo (1989) Tatak ng isang api (1989) Kailan mahuhugasan ang kasalanan (1989) Bakit iisa lamang ang puso (1989) One two bato three four bapor (1989) My Pretty Baby (1989) Tupang itim (1989) Chinatown: Sa kuko ng dragon (1988) Sandakot na bala (1988) Sgt.
El nombre ha sido gradualmente variado en tres direcciones, en 'Sciropscire' que llegó a ser Shropshire, en 'Sloppesberie', que llegó a ser Salop o Salopia, el nombre histórico del condado, y en 'Schrosberie', que dio lugar al nombre de la ciudad, Shrewsbury.
Lakay (1992) Dito sa Pitong Gatang Here In "Pitong Gatang" (1992) Mabuting Kaibigan...Masamang Kaaway Good Friend, Dangerous Enemy (1991) (Tagalog Ilang-Ilang Productions) Sigaw ng Digmaan 2: Ang Pagbabalik (1991) Batas Ng 45 Law of 45 (1991) Hindi Ka Na Sisikatan Ng Araw (Kapag Puno na ang Salop Part III) You Won't See the Sun Rise (If the Ganta is Full Part III) (1990) Kahit Konting Pagtingin Just a Little Concern (1990) May Isang Tsuper ng Taxi There Was A Cab Driver (1990) Baril Sa Baril 2...
Rev. 761 (2001) Alan Reynolds, The Microsoft Antitrust Appeal, Hudson Institute (2001) Steven Salop and R. Craig Romaine, Preserving Monopoly: Economic Analysis, Legal Standards, and the Microsoft Case, 7 Geo.
Durante algunos siglos, el condado recibió el nombre oficial de "Salop", derivado del antiguo nombre de la capital, "Salopesbiry".
En 1888 se estableció el consejo del condado bajo el nombre de "Consejo del condado de Salop". El nombre no fue nunca popular y en 1980 el consejo se renombró como "Consejo del condado de Shropshire".
Hay una iglesia y la escuela en Edgmond. La iglesia está dedicada a San Pedro y se encuentra en el arcedianato de Salop. La Iglesia pueblo de la escuela primaria de Inglaterra se llama St.Peters.
Sin embargo, el término "Salopian", derivado de "Salop", aún se usa para denominar algo que procede de Shropshire. El 25 de julio de 1995, Stephen P.