Muza ben Noseir

Muza ben Noseir (Mũsã ibn Nuṣayr)

 
(640-717) Gobernador árabe de África del norte. Venció a los visigodos.