La Font d'en Carròs

Font d'en Carròs, La

 
Mun. de la prov. española de Valencia; 3 180 h.