Creón o Creonte

(redireccionado de Kréōn)

Creón o Creonte (Kréōn)

 
mit. Tirano de Tebas, hermano de Yocasta, madre de Edipo.