Kliment Efremovič Vorochilov

Vorochilov, Kliment Efremovič

 
V. Voroshilov, Kliment Efremovič.