Katz, formula de

Traducciones

Katz, fórmula de

f. Katz formula, formula to obtain the medium velocity of the sedimentation of erythrocytes.