Kanchenjunga

(redireccionado de Kang-chen-dzo-nga o Yang-chhen-dzö-nga)

Kanchenjunga (Kang-chen-dzo-nga o Yang-chhen-dzö-nga)

 
Pico del Himalaya; 8 598 m.
Traducciones

Kanchenjunga

Kangchendzönga