Iglesia siria ortodoxa o Iglesia jacobita

Iglesia siria ortodoxa o Iglesia jacobita

 
V. Iglesias monofisitas.