Els Hostalets de Balenyà

Hostalets de Balenyà, Els

 
Mun. de la prov. española de Barcelona; 3 127 h.
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.