Boris Eltsein

Eltsein, Boris

 
V. Yeltsin, Boris.