António C. Freire Egas Moniz

Moniz, António C. Freire Egas

 
V. Egas Moniz, António Caetano de Abreu Freyre.