ésas esas o ésos esos

esos, esas o ésos, ésas

 
V. ese.