¡huichi pirichi!

¡huichi pirichi!

interj. Chile Se usa para burlarse de una persona.