proteomixomicetes

proteomixomicetes

 
m. pl. bot. Clase de hongos mixófitos con pseudoplasmodios.