nochizo

nochizo

s. m. BOTÁNICA Avellano silvestre, árbol.